• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Nałęczów Uzdrowisko
bezb bezb
bezb
Data: 25-03-2012 11:38
Wszystkie punkty:111 z 234 pkt.
Ocena albumu: ocena ocena ocena ocena ocena 2.37
Głosy: 4    zobacz
Opracowanie albumu:104 z 165 pkt.
Komentarze: 2
Porady praktyczne: 9
Wizyty: 3994
Nałęczów Uzdrowisko
Początki Nałęczowa, osady, która do 1772 roku nosiła nazwę Bochotnica (Bogotnica), sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Ta dawna wieś królewska, będąca od 1350 r. parafią, w początkach XV stulecia została własnością rodu Rawitów, a w następnych wiekach przechodziła kolejno w ręce Samborzyckich, Leśniowolskich, Rostorowskich i Gałęzowskich, od których w roku 1751 odkupił "klucz bochotnicki" Stanisław Małachowski herbu Nałęcz. W roku 1817 Józef Celiński, chemik królewski i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, potwierdził naukowo lecznicze właściwości nałęczowskich źródeł. Fakt ten zapoczątkował szybki rozwój uzdrowiska.
Lista zdjęć
25
Najbliższe albumy
Porady praktyczne 9
Każdy zalogowany Użytkownik może tu dodać swoje porady praktyczne dotyczące miejsca / kraju.
Uwaga! Zanim dodasz poradę praktyczną sprawdź, czy taka informacja już nie istnieje. Powtarzające się lub nic nie wnoszące porady będą usuwane.
reklama WorldBook
Komentarze 2
Krzy$
Krzy$ Krzy$ komentarzy: 1271
0 pkt
27.03.2012 czas 21:13
pokaż komentarz
Ciekawy byłby taki szlak młynów wodnych, wyglądają one zwykle bardzo malowniczo.
kasia
kasia kasia komentarzy: 3010
0 pkt
25.03.2012 czas 21:40
pokaż komentarz
Lubicie ładne domki, ja tez :))
nowy komentarz niezalogowanego Użytkownika
Zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności portalu.
Uwaga! Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi