• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Strona użytkownika maryush
Data dołączenia: 24.10.2011
Płeć: mężczyzna
Rok urodzenia: 1969
Statystyki
Punkty: 17965
Ilość albumów: 158
Zdjęcia: 6355
Komentarze: 407
Porady praktyczne: 139
Wizyty: 16261
znaczniki na mapie: albumy kartki

maryush
hmm
Trudno o sobie pisać, ale... ja raczej fotografuję, nie lubię opisywać zdjęć, bo raczej nie pamiętam szczegółów, które mówił przewodnik i dlatego odsyłam do lektury wpisując miejsce w google. Chciałbym - to jest moje marzenie- za pomocą zdjęć oddać swoje uczucia, to co mam do przekazania Wam. Nie udaje mi się to, ale może kiedyś....
reklama WorldBook
rozwiń
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi