• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania

Galerie tematyczne - zasady
Wróć
Dodawanie zdjęć i galerii tematycznych
-
Każdy zalogowany Użytkownik może dodać jedno lub więcej zdjęć do istniejących galerii tematycznych lub stworzyć nową galerię (jeśli brak odpowiedniego tematu).
-
Tematy galerii powinny być związane z podróżowaniem, ciekawymi miejscami, zjawiskami, ludźmi, florą, fauną, architekturą świata itd.
-
Po opublikowaniu galeria jest widoczna dla innych Użytkowników.
-
Użytkownik może edytować nazwę galerii do momentu, gdy inny Użytkownik doda do niej zdjęcie.
-
Po opublikowaniu zdjęcia, Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania i usuwania zdjęcia.
Głosowanie
-
Po dodaniu zdjęcia/nowej galerii tematycznej rozpoczyna się głosowanie Użytkowników, które decyduje o pozostaniu zdjęcia/galerii tematycznej.
-
Głosowaniu podlegają również zdjęcia, które uzyskają większą ilość ocen negatywnych (na minus) od pozytywnych (na plus).
-
Głosowanie jest anonimowe.
-
O tym, czy zdjęcie jest w głosowaniu informuje tekst pod zdjęciem.
-
Użytkownicy głosują podczas przeglądania zdjęć klikając "+" lub "-" , który znajduje się pod zdjęciem.
-
Każde głosowanie trwa 7 dni.
-
W przypadku gdy po okresie głosowania ilość ocen negatywnych jest większa od ilości ocen pozytywnych zdjęcie jest automatyczne usuwane, w przeciwnym wypadku zdjęcie pozostaje w galerii.
-
Każdy Użytkownik może oddać jeden głos na każde zdjęcie w jednym głosowaniu.
-
Użytkownicy nie mogą głosować na swoje zdjęcia.
Oceny
-
Ocena zdjęcia wyłania najlepsze zdjęcia, które prezentowane są w galeriach wg kolejności uzależnionej od ilości głosów. Najwyżej punktowane zdjęcie jest miniaturką galerii.
-
Użytkownicy anonimowo oceniają zdjęcie podczas przeglądania zdjęć klikając "+" lub "-" pod każdym zdjęciem w galerii tematycznej.
-
Pierwszy oddany głos na zdjęcie jest jednocześnie jego oceną.
-
Użytkownik może oceniać jedno zdjęcie tylko raz.
Komentarze
-
Użytkownicy mogą komentować każde zdjęcie w galeriach.

Głosować, oceniać i komentować mogą tylko zalogowani Użytkownicy.

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi