• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania

Portal WorldBook powstał dla wszystkich, którzy lubią podróżować, szukają ciekawych miejsc i konkretnych, uporządkowanych informacji, najlepiej z „pierwszej ręki”.

NAV.COM jest firmą informatyczną. Od 2002 roku zajmujemy się wdrożeniami oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV. System jest dla nas narzędziem, który służy do osiągnięcia głównego celu, czyli dostarczenia klientom usystematyzowanych informacji wspomagających zarządzanie.

W naszym zespole są miłośnicy podróży. Pasja do podróżowania spowodowała, że postanowiliśmy skorzystać z doświadczeń w porządkowaniu informacji i stworzyć WorldBook.

Nośnikiem informacji podróżniczej w Internecie są najczęściej zdjęcia, relacje z podróży lub opracowania biur podróży. Jednak jest ona rozproszona i niełatwo z niej skorzystać.

Na portalu WorldBook można z łatwością, korzystając z czytelnej mapy, zapoznać się z najciekawszymi zakątkami świata i skorzystać z praktycznych informacji.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich Użytkowników Internetu, których łączy pasja do podróżowania, do publikowania swoich zdjęć i dzielenia się praktycznymi informacjami.

Dane firmy
Nav.Com Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik – Sp.k.,
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7,
NIP: PL 9491833285, REGON: 152075230,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

O nas
Załóż konto i opublikuj zdjęcia
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi