Hilamaje - Everest Trekkking w regionie Everest
azja -> Nepal
vline
3/18
vline
2011.03.12 09:00
Hilamaje  Everest
user_avatar ExploringNepal
Gokyo - ChoLa Pass - Everest Base Camp trek
Jest to jedna z najbardziej popularnych tras trekingowych. Na tę trasę składa się nie tylko Everest Base Camp, ale również Lukla, Namche Bazar, Tengboche, cały rejon Solukhumbu, podejścia na szczyty Gokyo Ri i Kala Patthar. Trasa Everest Base Camp oraz Gokyo przez Cho La Pass będąc jednym z najsłynniejszych jest też dość wymagającym szlakiem w Himalajach - w kraju Sherpów.
Jednym z celów wyprawy jest Everest Base Camp położony na wysokości 5364m oraz Kala Patthar - 5545m. Podczas wspinaczki na Kala Patthar można również podziwiać południową ścianę Mt.Pumo Ri - szczytu o wysokości 7168m.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi