Hilamaje - Everest Trekkking w regionie Everest
azja -> Nepal
vline
4/18
vline
2010.10.29 19:13
Hilamaje  Everest
user_avatar ExploringNepal
Gokyo Ri trek
Trasa ta biegnie przez piękną dolinę Gokyo, sąsiadującą z Khumbu. Jest to kraina wysoko położonych jezior i skrzących się lodowców. Kiedy dotrzesz już do punktu obserwacyjnego Gokyo Ri na wysokości 5360m, zostajesz nagrodzony widokiem na cztery najwyższe szczyty świata - wszystkie ujęte w jedną panoramę! Są to: Everest (8848m), Cho Oyu (8153m), Lhotse (8501m) i Makalu (8463m) oraz niektóre wielkie lodowce, np. Ngozumpa oraz piękne jeziora. Widok na szczyt Mount Everest i łańcuch Himalajów jest stąd dużo lepszy niż z Kala Patthar i Everest Base Camp. Na szlakach doliny Gokyo znajdziesz dobre zaplecze restauracyjne i noclegowe obsługiwane przez mieszkańców - Sherpów. Początek trasy przebiega tak samo, jak w przypadku Everest Base Camp.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi