Hilamaje - Everest Trekkking w regionie Everest
azja -> Nepal
vline
6/18
vline
2011.03.07 15:46
Hilamaje  Everest
user_avatar ExploringNepal
Ama Dablam
Ama Dablam jest jedną z piękniejszych gór w rejonie Everest, o wysokości 6812m. Wśród mieszkańców zachodu jest znana pod nazwą Matterhorn. Nazwa Ama Dablam oznacza "naszyjnik matki". Długie krawędzie po obu stronach wyglądają jak ramiona matki (ama) obejmującej dziecko. Lodowiec przypomina tradycyjny naszyjnik z wizerunkami bogów - "dablam"- noszony przez kobiety Sherpów.

Szczyt Ama Dablam został po raz pierwszy zdobyty 13 marca 1961 od strony grzbietu południowo-zachodniego przez zespół w składzie: Mike Gill (NZ), Barry Bishop (USA), Mike Ward (UK) i Wally Romanes (NZ). Byli oni dobrze zaaklimatyzowani do warunków zimowych nocując na wysokości 5800m niedaleko bazy na szczycie. Podróżnicy ci byli częścią Silver Hut Scientific Expedition prowadzonej przez Sir Edmunda Hillary w latach 1960-61. Ama Dablam jest trzecim najbardziej popularnym szczytem Himalajów dostępnym dla legalnych wypraw. Najpopularniejszą trasą jest Southwest Ridge.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi