Hilamaje - Everest Trekkking w regionie Everest
azja -> Nepal
vline
13/18
vline
2011.06.18 15:48
Hilamaje  Everest
user_avatar ExploringNepal
Lobuche Peak
Lobuche Peak leży tuż nad wioską Lobuche w Regionie Khumbu (Everest), nieopodal Mt. Everest. Góra ma dwa osobne szczyty: Lobuche East Peak (6119m) oraz Lobuche West Peak (6145m). Pomimo łączącego je grzbietu, pomiędzy szczytami jest dość spory dystans. Lobuche East jest częstym celem wypraw trekkingowych, natomiast Lobuche West to cel ekspedycji wspinaczkowych. Laurence Nielson oraz Ang Gyalzen Sherpa zdobyli Lobuche East 25 kwietnia 1984 roku jako pierwsi. Lobuche East można zdobyć idąc wyznaczonym wyżłobieniem, a następnie wspinając się stromymi ośnieżonymi zboczami na szczyt.
Szlak na Lobuche Peak zaczyna się w wiosce Lobuche i biegnie na południe przez South bear i grzbiet południowy South Ridge. Widok na oba szczyty Lobuche jest naprawdę spektakularny: mają podobny kształt trzyściennej piramidy. Są dominującymi punktami krajobrazu na szlaku do Everest Base Camp podczas marszu do wioski Lobuche, znajdującej się u podstawy południowo-wschodniego ramienia Lobuche East Peak. Grzbiety południowy i południowo-wschodni tworzą typowy trójkąt gór ciągnący się obok moreny do lodowca Khumbu Glacier i łatwo rzucający się w oczy ze szlaku.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi