Hilamaje - Everest Trekkking w regionie Everest
azja -> Nepal
vline
14/18
vline
2010.10.27 18:03
Hilamaje  Everest
user_avatar ExploringNepal
Namche Bazar
Po drodze każdego treku w regionie Everest zatrzymujemy się w miasteczku Namche Bazar, aby się zaaklimatyzować. Namche uważane jest za centrum handlu regionu Khumbu, przybywają tu co sobotę sprzedawcy z tak odległych miejsc jak Tybet. Jest to również punkt w którym zbiegają się trasy, więc jaki i ludzie rywalizują o wolne miejsce w tym stworzonym na kształt amfiteatru mieście. Punkt widokowy znajdujący siępowyżej Namche pozwala nam rozkoszować się krajobrazem himalajskich szczytów: Mt. Everest, Lhotse, Ama Dablam. W miasteczku możan też dokonać ostatnich zakupów przed wyruszeniem na dalsze szlaki - znajduje się tumnóstwo sklepów ze sprzętem trekkingowym. Po raz ostatni przed dalszą wspinaczką można się też napić kawy z ekspresu i zjeść fajne ciacho - dla mnie to było bardzo ważne ;)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi