Grenoble Okolice: Zamek w Vizille i Masyw Chartreuse
europa -> Francja
vline
48/48
vline
2010.10.02 18:13
Grenoble
user_avatar kasia
Mieliśmy niewiele czasu, bo do Grenoble pojechaliśmy tylko na kilka dni, a atrakcji w tych okolicach jest mnóstwo. Jeżeli chodzi o masyw Chartreuse, to nieco dalej na północ od Cirque de Saint-Méme wznosi się znany i popularny szczyt - Mont Granier (1933 m n.p.m.) skąd rozciąga się podobno niezrównana panorama z dominującym na wschodzie Mont Blanc. W południowej części masywu najciekawsza góra to Charmant Som (1867 m n.p.m) - niemal pod sam szczyt dociera szosa D 57D. Piękne widoki rozciągają się też z urwistej skały nad doliną Izery - Dent de Crolles (2062 m n.p.m.), na którą można wejść z Col du Coq (1431 m n.p.m.).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi