Sulawesi Niezwykła kraina Tana Toraja
azja -> Indonezja
vline
12/40
vline
2013.08.13 07:00
Sulawesi
user_avatar dagnie
Toradżowie wierzą, że zanim dusza dotrze do królestwa zmarłych zwanej PUYA, musi zdać sprawozdanie ze swojego pogrzebu władcom tamtego świata. Każdy zbiera więc środki konieczne do ceremonii praktycznie przez całe życie. Ceremonia pogrzebowa może mieć miejsce miesiące, a nawet lata po śmierci. Do tego czasu zmarły, zabalsamowany, pozostaje w tongokanie i traktuje się go jako chorego. Przynosi mu się posiłki, rozmawia z nim. Za zmarłego zostaje uznany dopiero po pogrzebie.
My byliśmy w sierpniu na uroczystości pogrzebowej kobiety, która zmarła w marcu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi