STAMBUŁ. HAGA SOPHIA.
azja -> Turcja
vline
5/29
vline
2010.06.13 07:44
STAMBUŁ
user_avatar Misia
Drugim pod względem wieku zabytkiem Hipodromu jest Wężowa Kolumna, odlana w 479 r. p.n.e i przywieziona tu przez Konstantyna Wielkiego ze Światyni Apolla w Delfach. Początkowo miała kształt trzech węży splecionych ze sobą, trzymających na głowach złotą urnę o średnicy 2m. Zanim jeszcze to dzieło trafiło do Stambułu, zniknęła urna, zaś w czasach osmańskich zniszczono głowy węży. Jedna z nich jest wystawiona w Muzeum Archeologicznym w Stambule, druga - w British Museum w Londynie.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi