Aranyaprathet - Poipet legendarna granica po drodze do Siem Reap
azja -> Kambodża
vline
6/42
vline
2013.11.14 09:05
Aranyaprathet  Poipet
user_avatar kasia
Granicę będziemy przekraczać w Poipet. Jest to przejście graniczne, które zapewnia najszybsze połączenie Bangkoku z Siem Reap w Kambodży. Owiane jest wprost legendą. I słusznie :) bo np. żeby przyspieszyć odprawę grupy oddaliśmy odpowiednim służbom paszporty, wymagane dokumenty i poszliśmy na obiad. Formalności graniczne odbywały się same. Oczywiście takie luksusy są za dodatkową opłatą. W innym przypadku...no cóż proces przejścia przez granicę bywa sztucznie przedłużany co stwarza szansę na dodatkowy zarobek dla stróżów prawa.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi