Aranyaprathet - Poipet legendarna granica po drodze do Siem Reap
azja -> Kambodża
vline
42/42
vline
2013.11.14 15:26
Aranyaprathet  Poipet
user_avatar kasia
...i z ludźmi, którzy mimo tego, że zostali tak boleśnie doświadczeni, są pełni optymizmu i odbudowują to co zostało zniszczone. Zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, że nasz przewodnik bardzo prosił o specjalne traktowanie Khmerów. Jest to społeczeństwo bardzo młode/wszyscy starsi ludzie zostali wymordowani/ raczkują w turystyce i zwyczajnie boją się turystów, którzy są na dodatek od nich dużo więksi :) Na Khmerów nie należy krzyczeć, poganiać, ani zachowywać się gwałtownie. Są to niezwykle i naturalnie mili ludzie, nawet bardziej od Tajów. CDN w Siem Reap
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi