Waimangu Najmłodsza dolina wulkaniczna
oceania -> Nowa Zelandia
vline
42/44
vline
2010.03.25 21:25
Waimangu
user_avatar northface
Legenda mówi, że 11 dni przed wybucham wulkanu, łódź pełna turystów wracających z tarasów widziała na jeziorze zbliżającą się do nich maoryską łódź wojenną, która zniknęła, gdy była ok. 1km od nich. Nikt w okolicach jeziora nie miał takiej łodzi i żadnej od takiej nie widziano tutaj od wielu lat. Choć sceptycy twierdzą, że było to odbicie światła we mgle, maoryscy starcy uważają że było to "waka wairua" (canoe duch), które ostrzegało o zagrożeniu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi