Waimangu Najmłodsza dolina wulkaniczna
oceania -> Nowa Zelandia
vline
38/44
vline
Waimangu
user_avatar northface
Białe tarasy przed wybuchem - fotografia Alfreda Burtona, wykonana ok. 1898-1899 roku
/Zgodnie z art. 36 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych majątkowe prawa autorskie wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora. Po wygaśnięciu majątkowych praw autorskich utwór staje się własnością publiczną (ang. public domain) - można go publikować i powielać w dowolny sposób, zachowując jednak nadal dane o autorze./