Vientiane stolica
azja -> Laos
vline
14/48
vline
Vientiane
user_avatar Besir
mnisi czestozdobywaja ogolne wyksztalcenie w przyklasztornych szkolach