Alhambra Pałace Nasrydów (Palacios Nazaries) Granada
europa -> Hiszpania
vline
44/48
vline
2011.07.12 15:22
Alhambra Pałace Nasrydów Palacios Nazaries Granada
user_avatar kasia
Mozaiki, kamienne rzeźby, arabeski sprawiają, że budowla ta, to jedno z najwspanialszych dzieł sztuki.