Alhambra Pałace Nasrydów (Palacios Nazaries) Granada
europa -> Hiszpania
vline
12/48
vline
2011.07.12 14:38
Alhambra
user_avatar kasia
Całość pałacu wydaje się tylko tłem dla pięknych dekoracji, które są wyrazem kunsztu i filozofii sztuki arabskiej. " Poprzez rytmiczne powtórzenia (budowla) nie stara się przyciągnąć ludzkiego wzroku po to, by wprowadzić go w świat wyobraźni, wręcz przeciwnie, robi wszystko, by uwolnić go od wszystkich trosk umysłu. Nie przekazuje żadnych specyficznych idei, ale stan bytu, który z jednej strony relaksuje, a z drugiej biegnie swym własnym, wewnętrznym rytmem."
Cyt. Tytus Burckhardt "Moorish Culture in Spain"
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi