Lwów Lviv
europa -> Ukraina
vline
36/48
vline
2011.09.15 14:47
Lwów
user_avatar Kamila
Katedra Ormiańska to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa. Zbudowali ją w XIV w. członkowie nadal obecnej w mieście społeczności ormiańskiej. Podwórze oraz duża drewniana rzeźba Chrystusa (która po 150 latach pozostawiona na deszczu, śniegu itp, nadal jest w bardzo dobrym stanie) niestety były w remoncie. Podwórze jest wybrukowane nagrobkami, po których zwykle się chodzi, a w Armenii wierzy się, że jeśli wiele osób przechodzi po grobie to przynosi szczęście.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi