Wioska F.I.Madero MAJOWIE DZISIAJ
ameryka północna -> Meksyk
vline
1/26
vline
2009.03.06 22:51
Wioska FIMadero MAJOWIE DZISIAJ
user_avatar EwaMETours
Choć cywilizacja Majów była wysoko rozwinięta, dziś jej spadkobiercy to przeważnie biedni rolnicy i rzemieślnicy, a śladami dawnej świetności ich przodków są jedynie zachowane monumentalne świątynie.
Wspaniałość tych budowli budzi podziw.