Bukowina Malowane monastery
europa -> Rumunia
vline
22/48
vline
2010.08.20 15:02
Bukowina
user_avatar kasia
Fragment malowidła "Zdobycie Konstantynopola". Scena oblężenia Konstantynopola, została tu bardzo ciekawie przedstawiona i ma wymiar ideologiczny. Pozornie prezentuje oblężenie miasta przez Persów, jednak gdy przyjrzeć się malowidłom okazuje się, że oblegający mają ubiory tureckie, a obrońcy mają armaty - nawiązuje więc wprost do oblężenia Konstantynopola przez Turków w 1453 r. i wskazuje wiernym znaczenie walki z Turkami. Malowidło odczytywane jest też jako modlitwa o cud do Matki Boskiej w ob
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi