• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Worldbook - portal podróżniczy
Wydruk porad praktycznych - Belgiaporady praktyczne
Komunikacja miejska w Brukseli

Firma transportowa STIB oferuje 4 linie metra, tramwaje podziemne i naziemne, autobusy. Stacje metra oznaczone są niebieskimi literami M na białym tle, przystanki autobusowe znakiem czerwono-białym, a tramwajowe niebiesko-białym.

Ceny biletów wyglądają następująco:
pojedynczy bilet 1,80 €
pojedynczy bilet z możliwością przesiadki 2 € (zakupiony na przystanku), 2,50 € (zakupiony w pojeździe)
5 przejazdów 7,50 €
10 przejazdów 11,80 € lub szersza wersja 13 €
24-godzinny 6 €
48-godzinny 10 €
72-godzinny 13 €

Karta miejska:Stolica Belgi ma do zaoferowania turystom Brussels Card, dzięki której mamy darmowy wstęp do ponad 30 muzeów, darmowe przejazdy komunikacją miejską i zniżki w niektórych lokalach gastronomicznych, sklepach.

Ceny i rodzaje kart:24 godziny –24 €,48 godzin – 34 €,72 godziny – 40 €

porady praktyczne
Filmy w kinie mają napisy po francusku i po niderlandzku – naraz. Czasem pojawiają się dobre cztery linijki napisów – po dwie na język przy dłuższych kwestiach. Można się przyzwyczaić, ale jako osoba, która nie potrafi nie czytać napisów, jeśli je widzi, tracę sporo czasu na przeczytanie obydwu zestawów.
Belgia jest królestwem ale król Albert a tym bardziej jego następca książę Filip są traktowani z pobłażaniem. Król Albert nie jest zresztą zbyt gorliwym władcą i najbardziej nie lubi gdy mu kolejny upadający rząd przerywa jeden z jego licznych urlopów. Król chce być władcą godzinkę przez południem bo popołudnie jest zarezerwowane na sjestę no a po tym jest czas na aperitiefke.


powrót
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi