• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Worldbook - portal podróżniczy
Wydruk porad praktycznych - Chileporady praktyczne
UTC - 04:00
Różnica czasu: czas letni w Polsce – 6 godzin, czas zimowy w Polsce – 4 godziny

porady praktyczne
Chile jest krajem kontrastujących klimatów i zróżnicowanej pogody.W niektórych miejscach na północy nie padało nawet od setek lat.W centralnej części klimat jest umiarkowany i ciepły. Na południu trudno nie natrafić na deszcz, a na południowym krańcu spodziewajmy się zimy i silnych wiatrów.

Najlepiej przyjechać: grudzień - kwiecień

porady praktyczne
Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt do 90 dni.
Więcej tutaj -> http://tnij.org/tdlv

porady praktyczne
peso chilijskie

porady praktyczne
Chile jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Ameryce Łacińskiej. Kradzieże pieniędzy, dokumentów, przede wszystkim paszportów i innych cenniejszych przedmiotów – zdarzają się we wszystkich miejscach uczęszczanych przez turystów – zwłaszcza w metrze, na dworcach autobusowych i w autobusach dalekobieżnych.

porady praktyczne
Od kierowców wymagane jest posiadanie krajowego i międzynarodowego prawa jazdy, wystawionego przez uprawnioną instytucję polską

porady praktyczne
Zaleca się używanie kremów z wysokim filtrem ze względu na silne promieniowanie UV.!!

porady praktyczne
więcej --> http://tnij.org/tdl0

porady praktyczne
Ambasada RP w Santiago de Chile: www.santiagodechile.polemb.net


powrót
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi