• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Worldbook - portal podróżniczy
Wydruk porad praktycznych - Verpeilspitzeporady praktyczne
Do Imst droga 189 lub Autostrada płatna A12 - następnie zjazd w dolinę Pitztal .

porady praktyczne
Cały rok - zima narty , ale latem najlepiej od polowy lipca do października .

porady praktyczne
Nie ma problemów - ogromna ilość hoteli i pensjonatów , w schroniskach na szlakach czerwiec do października .

porady praktyczne
Wszyscy oferujący noclegi zapewniają wyżywienie w dowolnej formie np. nocleg + śniadanie .

porady praktyczne
Imst - supermarkety , w mniejszych miejscowościach małe sklepy spożywcze i sportowe .

porady praktyczne
Nie lubię spać w schroniskach - jedni przychodzą późno inni wstają przed świtem . ,, Wolna-amerykanka ,, !!! Niezależnych samodzielnych pokoi schroniska posiadają minimum i przeważnie zarezerwowane .

porady praktyczne
http://www.booking.com/place/at-1988051.pl.html?aid=311264;label=plangeross-ECpninSIV2filde8*lZNDgS9270191683%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=b7686547eab318f817a0033f47405bb3;dcid=1
http://pl.tripadvisor.com/Tourism-g2268233-Plangeross_Tirol_Austrian_Alps-Vacations.html


powrót
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi