• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Worldbook - portal podróżniczy
Wydruk porad praktycznych - Waitomo Cavesporady praktyczne
Jaskinie Waitomo znajdują się ok. 2 godzin na południe od Auckland, skręcając ze off State Highway 3, kontynuujemy ok 8km Waitomo Caves Road.

porady praktyczne
Black Labyrinth Tour odbywa się o 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Trwa ok. 3 godzin. Cena ok. 115.00 NZD.

porady praktyczne
B&B, kemping, kilka hoteli, hostel... drogie i zazwyczaj zatłoczone. Lokalni nie mają nic przeciwko rozbijaniu się "na dziko". My dojechaliśmy nocą, w trakcie burzy, spaliśmy w aucie pod The Legendary Black Water Rafting Co.

porady praktyczne
http://www.waitomo.com/black-water-rafting.aspx


powrót
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi