• Witamy
 • Pokaż cały świat
 • Europa
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Afryka
 • Azja
 • Oceania
Społeczność
WorldBook
tworzy 329 użytkowników którzy zamieścili 1521 albumów i 4755 porad praktycznych

Za aktywność użytkowników automatycznie przyznawane są punkty.

-
zamieszczenie zdjęcia w Profilu - 5 punktów
-
opis o sobie - 5 punktów
-
każde umieszczenie komentarza lub postu - 1 punkt
-
zamieszczenie porady praktycznej – 10 punktów
-
aktualizacja porady praktycznej – 5 punktów
-
przyznanie punktów dla albumu innego Użytkownika – 3 punkty
-
ocena porady – 2 punkty
-
aktywne zdjęcie w galerii tematycznej - 1 punkt
-
ocena\głos na zdjęcia w galerii tematycznej - 1 punkt
reklama WorldBook
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych na portal Worldbook jest NAV.COM Krzysztof Langier, Grzegorz Kowalik Sp.k z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nav.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Worldbook - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi